T: (+45) 70 20 51 10
E:  
 
 
 
Kultur
Intoint søger at fastholde og videreudvikle en virksomhedskultur, som udvikler medarbejderene fysisk, åndeligt og socialt.

- Hele mennesker er Intoint-mennesker -
Det moderne menneske tilbringer en stor del af sit vågne liv på sit arbejde. Arbejdet har derfor en stor betydning for vores stadige udvikling som mennesker og for den ro og tilfredshed, som bør beriges alle mennesker.

Intoint har indset at det er mennesker, som skaber en arbejdsplads - ikke teorier, planer og velmente råd. Vi mener derfor man bør indrette arbejdslivet efter medarbejderene og søge at motivere, opmuntre og udfordre i det daglige.

Intoint forsøger at udvikle virksomhedens kultur på flere områder.

Fysisk:

I erkendelse af rigtigheden i Grundtvigs gamle læresætning: "En sund sjæl i et sundt legeme" har Intoint besluttet at, at alle medarbejdere skal have mulighed for at dyrke motion i forbindelse med arbejdet.

Rent praktisk giver det sig udslag i, at firmaet lukker hver tirsdag kl. 16.15-16.30 og at det herefter er 'lovpligtigt' at dyrke motion. Motion kan være løb, svømning, en cykeltur eller bare en god gåtur. Det vigtigeste er at være sammen med sine kollegaer på en anderledes måde og at få rørt sig.

Åndeligt:

Intoint's medarbejdere består af en blanding af akademikere, kandidater, selvlærte og andet. Dette giver et mylder af gode idéer og ofte forslag, som kommer på tværs af hinanden - MEN - diskussioner er velkomne!

Intoint har valgt en ledelsesstil hvor den enkelte kan tage det ansvar, som dækker behov, ambitioner og evner. Den enkelte medarbejder får opfyldt ønsket om medindflydelse og mærker ikke den klamme hånd fra oven hvis et forslag ikke passer chefen.

Intoint sørger for, at alle medarbejdere kender vores mål for fremtiden, men bifalder individuelle sidespring, da dette styrker den enkelte medarbejders motivation og lyst. Desuden sørger Intoint for at fortælle, at en kritisk indgangsvinkel ikke er forkert, men oftest den bedste vej til den rigtige løsning.

Socialt:

Intoint har sine rødder i en større dansk ERP-leverandør, som i de glade slut-90'ere udviklede en motiverende og ligefrem virksomhedskultur. På det sociale område betyder dette, at Intoint støtter de fleste ikke-arbejdes-relaterede initiativer og sørger for at hylde virksomheden (dvs. medarbejderne) ved en række firma-arrangementer i gennem året.

Som beskrevet i indledningen fylder arbejdslivet meget for den enkelte medarbejder og Intoint mener derfor at det er vigtigt at knytte bånd til medarbejdernes private sfære. Intoint forsøger derfor at invitere koner, kærester, mænd mm. til diverse fester, receptioner eller lignende.

Med venlig hilsen

Intoint ApS
 
Vision
Kultur
Historie
 
English
Se også vores hjemmeside for
INTOGRATE
Lotus Notes Integrationskit